August 2017 Monitor Schedule

TUES. AUG. 1 10 TO 1 NANCY DALVERNY
1 TO 4 SANDY JACKSON
WED. AUG. 2 10 TO 1 RENIE POLLOCK
1 TO 4 RENIE POLLOCK
THURS. AUG. 3 10 TO 1 CHERYL KIRSCH
1 TO 4 DONNA KANTORIK
FRI. AUG. 4 10 TO 1 BARB MCDONALD
1 TO 4 CINDY REGINA
SAT. AUG. 5 1 TO 4 JERRY SCORPION
MON. AUG. 7 10 TO 1 SUE POLLINS
1 TO 4 EILEEN STONER
TUES. AUG. 8 10 TO 1 SHEILA MCKEEVER
1 TO 4 DORIS WOOD
WED. AUG. 9 10 TO 1 RENIE POLLOCK
1 TO 4 RENIE POLLOCK
THURS. AUG. 10 10 TO 1 PETE PRYJMAK
1 TO 4 KATHY CLARK
FRI. AUG. 11 10 TO 1 EVIE SHARBAUGH
1 TO 4 BEV KOHLER
SAT. AUG. 12 1 TO 4 JERRY SCORPION
MON. AUG. 14 10 TO 1 DONNA SHERIDAN
1 TO 4 GUDRUN GARKISCH
TUES. AUG. 15 10 TO 1 NANCY DALVERNY
1 TO 4 SANDY JACKSON
WED. AUG. 16 10 TO 1 RENIE POLLOCK
1 TO 4 RENIE POLLOCK
THURS. AUG. 17 10 TO 1 NINA STAHLBERG
1 TO 4 CINDY REGINA
FRI. AUG. 18 10 TO 1 BOBBI FINK
1 TO 4 JACKIE MORENO
SAT. AUG. 19 1 TO 4 JERRY SCORPION
MON. AUG. 21 10 TO 1 SUSAN KIREN
1 TO 4 KATHY CLARK
TUES. AUG. 22 10 TO 1 RHONDA PEGG
1 TO 4 SHIRLEAH KELLY
WED. AUG. 23 10 TO 1 RENIE POLLOCK
1 TO 4 RENIE POLLOCK
THURS. AUG. 24 10 TO 1 NINA STAHLBERG
1 TO 4 JENNY HELMS
FRI. AUG. 25 10 TO 1 EVIE SHARBAUGH
1 TO 4 BEV KOHLER
SAT. AUG. 26 1 TO 4 JERRY SCORPION
MON. AUG. 28 10 TO 1 BONNIE HOFFMAN
1 TO 4 PAM COOPER
TUES. AUG. 29 10 TO 1 RHONDA PEGG
1 TO 4 SHIRLEAH KELLY
WED. AUG. 30 10 TO 1 RENIE POLLOCK
1 TO 4 RENIE POLLOCK
THURS. AUG. 31 10 TO 1 NINA STAHLBERG
1 TO 4 JENNY HELMS